SUNSWEET® SVISKER - FRA FRUKTHAGENE VÅRE

TIL SPISEBORDET DITT ...
Sunsweet is an agricultural cooperative

Sunsweet Prunes

Vilkår-og-betingelser

Vilkår og betingelser

Vårkampanje 2017 - Nutribullet

INNLEDNING Denne konkurransen gir deltakeren mulighet til å vinne en premie som beskrevet på konkurransesiden. Detaljer om premiene og hvordan du deltar i konkurransen, er inkludert i disse offisielle reglene. Trekning i denne konkurransen foretas av WSI Online Marketing i samarbeid med Sunsweet og Jensen & Co (norsk samarbeidspartner av Sunsweet). Konkurransen er organisert og arrangeres av WSI Online Marketing ("Promotør"). WSI Online Marketing er registrert i Irland med hovedkontor i 7 Main Street, Howth, Co. Dublin, Irland. Promotøren kan endre vilkår og betingelser når som helst uten varsel til deltakerne ved å legge inn reviderte vilkår og betingelser på nettstedet. Eventuelle endringer eller modifikasjoner skal tre i kraft umiddelbart etter posting. Det er deltakerens ansvar regelmessig å sjekke eventuelle endringer i disse vilkårene.

RETTIGHETER Konkurransen er åpen for enhver person over 18 år. Deltakere må være bosatt i Norge i konkurranseperioden. Ansatte i Sunsweet eller deres tilknyttede selskaper, datterselskaper, reklame- eller reklamebyråer er ikke kvalifiserte, og heller ikke medlemmer av disse medarbeidernes familier (definert som foreldre, barn, søsken, ektefelle og partnere). Den e-postadressen som benyttes som avsender for deltakelse i konkurransen anses som den aktuelle deltaker. Den "autoriserte kontoinnehaveren" anses å være den fysiske personen som er tildelt en bestemt e-postadresse av den aktuelle internettleverandøren, nettoperatøren eller en annen organisasjon som er ansvarlig for å tilordne e-postadresser for domenet som er knyttet til den sendte e-postadressen. En potensiell vinner kan bli bedt om å gi arrangøren bevis for at den potensielle vinneren er den autoriserte kontoinnehaveren av e-postadressen som er knyttet til den vinnende deltakelsen, og er en ellers kvalifisert person bosatt i Norge. For å delta i konkurransen må hver enkelt deltaker fylle ut det elektroniske deltakerskjemaet som er tilgjengelig på facebook.com-siden: http://www.facebook.com/SunsweetUK ("Website"). Deltakerne kan kun delta i konkurransen via Facebook-siden. Hver enkelt deltaker anerkjenner at konkurransen ikke på noen måte er sponset, godkjent eller administrert av eller tilknyttet Facebook. Deltakeren frigir Facebook fra ethvert ansvar eller ansvar i forbindelse med eller relatert til konkurransen. Kampanjen er begrenset til én oppføring pr. person. Men dersom en deltaker deler konkurransen med en venn etter at deltakeren har deltatt i kampanjen og sendt inn detaljer, og vennen bruker denne lenken til å delta i konkurransen, vil den opprinnelige aktøren komme inn med ytterligere sjanse til å vinne. Enhver bruk av robot, automatiske, programmerte eller lignende deltakingsmetoder ugyldiggjør deltakelsen. Deltakere kan ikke bruke deltakelse som et middel til å annonsere for andre produkter eller tjenester; ethvert innlegg ment som reklame for andre produkter eller tjenester, diskvalifiseres og slettes.

TIDSPUNKTER Konkurransen starter klokken kl. 00.00 den 1. mai 2017 og avsluttes ved midnatt den 11. juni 2017. Trekning vil finne sted når konkurransen avsluttes og alle mottatte korrekte svar vil være kvalifisert til å delta i trekningen.

PERSONVERN (BRUK AV DATA) Promotøren kan, på vegne av Sunsweet, samle inn personopplysninger om deltakere (inkludert, men ikke begrenset til, e-postadresser) når de blir med i konkurransen. Dataene som samles inn, brukes eksplisitt for å administrere kampanjen. Dersom deltakerne blir invitert til å delta i mottak av pågående kommunikasjon fra selskapet (for eksempel selskapets nyhetsbrev), vil dette bli gjort klart for deltakerne, og de vil få mulighet til å velge bort denne kommunikasjonen. Promotøren deler ikke personlige opplysninger innsamlet gjennom denne konkurransen med noen tredjepart. Ved å delta i den nettbaserte trekningen, godtar deltakere herved alle opplysninger under personvern som spesifisert i disse vilkårene.

VALG AV VINNER En vinner vil bli valgt i en tilfeldig trekning blant alle kvalifiserte mottatte svar. Berettigelse til å delta i trekningen som definert i punkt 3 ovenfor, er avhengig av at en gyldig besvarelse mottas innen konkurranseperioden. Tre ekstra navn vil bli valgt fra trekningen som en backup i tilfelle det ikke er mulig å få kontakt med vinnerne. Vinnerne vil bli varslet via e-postadressen de oppgav under deltakelsen. Promotørens avgjørelse i alle saker relatert til administrasjon av konkurransens trekning og valg av vinnere er endelige. Vinnerne vil bli varslet via e-post innen ti (10) dager fra avsluttet konkurranse som referert til i seksjon tre. Hvis den potensielle vinneren ikke kan kontaktes, vil en alternativ deltaker bli valgt istedenfor på basis av alle kvalifiserte svar mottatt innen den aktuelle konkurranseperioden. Vinnerne må bekrefte at han/hun mottar prisene når de kontaktes.

PRIS Hovedvinneren premieres med en Nutribullet blender. Premien er som angitt og er ikke overførbar og kan ikke byttes ut. Dersom det, på grunn av omstendigheter utenfor promotørens kontroll, inntreffer at promotøren ikke er i stand til å tildele den angitte prisen, forbeholder promotøren seg retten til å tildele en erstatning med samme eller høyere verdi.