SUNSWEET® SVISKER - FRA FRUKTHAGENE VÅRE

TIL SPISEBORDET DITT ...
Sunsweet is an agricultural cooperative

Sunsweet Prunes

Hvordan virker svisker inn på fordøyelsessystemet?

Studier pågår hvor man søker å finne ut hvilke komponenter i svisker som er nyttig for fordøyelsen. Vi vet at det høye fiberinnholdet bidrar på en positiv måte, men det er sannsynligvis en kombinasjon av ulike komponenter som gir den positive effekten. Svisker inneholder oppløselige og uoppløselige fiber. Begge typer fibre vil øke avføringsvolumet, og normal tarmfunksjon er avhengig av en høyere vekt på avføringen. I tillegg inneholder svisker en polyol som heter sorbitol. I tarmen suger sorbitol opp vann som en svamp. Ikke all sorbitolen kan fordøyes og dette letter tarmfunksjonen ytterligere.

Back to FAQs
Kommentar

Nei SværtCaptcha Image